Категорија

Правни совети

Развод на брак

Тамара живееше во брачна заедница со својот сопруг повеќе од 3 години. Во текот на бракот добија син кој сега е на…

Долг

Кемал добива опомена од адвокатска канцеларија овластена од комуналното претпријатие дека доколку не склучи договор…