Категорија

Социјална заштита

Туѓа нега

Зоран има 40 години и живее со своите родители во семејната куќа.  Родителите на Зоран доставија барање за туѓа…