Овластени здруженија за обезбедување на бесплатна правна помош

Организација и адреса Име и презиме на лицето за контакт и функција
Здружение Национален ромски центар

Ул. Доне Божинов, бр.11/5

Куманово

www.nationalromacentrum.org/mk

Ивана Маринковска – Правничка marinkovska@nationalromacentrum.org  
Младински Културен Центар

Ул.Цар Самоил, бр.29

Битола

www.mkcbt.org.mk/en

Ирена Стојчевска – Правничка
mkc.irenabt@gmail.com
ЕХО Едукативно-хуманитара организација

Ул. Христијан Т. Карпош, бр.6/4

Штип

www.eho-org.mk/index.php/mk

Благица Киров – Правничка blagicakirov@yahoo.com
Ромска организација за мултикултурна афирмација РОМА СОС

Ул. Дабничка, бр. 31

Прилеп

www.romasosprilep.org

Марина Јовановска – Правничка pravnik@romasosprilep.org
Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија

Ул. Наум Наумовски Борче, бр.83

Скопје

www.mhc.org.mk

 

Славица Анастасовска – Правничка slavica.anastasovska@mhc.org.mk

 

Избор

Ул. Херој Карпош бр.16

Струмица

www.izborstrumica.com/?lang=mk

 

Борис Гудев – Правник
borisgudev@gmail.com

Македонско здружение на млади правници

Ул. Донбас бр.14 1-6

Скопје

www.myla.org.mk/mk/

Елена Георгиевска egeorgievska@myla.org.mk