Прекин на работен однос

3,033
  • Петар има 50 години, а од 25 години е вработен во еден ресторан како келнер. Едно утро по пристигањето на работното место на време неговиот работодавач усно го известил дека веќе нема потреба од него и му рекол веќе да не доаѓа на работа без притоа да му врачи писмен отказ. Јован наредните четири дена не се појавил на работа. По една недела на Јован му стигнало писмено известување дека е отпуштен поради неоправдано отсуство од работа во изминатите четири дена.
    • Дали Петар бил правилно известен за отказот?

    Отказот на договорот за вработување задолжително се  изрекува во писмена форма. Усниот отказ нема никакво  дејство, и потребно е работникот да продолжи да доаѓа  редовно на работа, и покрај ваквиот изречен отказ, бидејќи во  спротивно, ќе биде отпуштен поради неоправдано отсуство во  три последователни дена.