Да се потсетиме на основните препораки и да бидеме одговорни во нашето однесување.

Да се заштитиме себеси и сите околу нас и да ги почитуваме препораките од надлежните. Само така ќе дадеме свој придонес во заштитата на јавното здравје и ќе им помогнеме на здравствените работници во нивните неуморни и несебични напори да го заштитат здравјето на граѓаните!

354