Ако правото не е достапно за сите тогаш и правдата не е достапна за сите. А ако правдата не е достапна за сите, таа не е право туку привилегија!

494

Во периодот 22-25 јуни се одржа Онлајн школа за параправници преку која 12 учесници беа обучени за: местото и улогата на параправниците во Северна Македонија, права од социјална заштита, права од работен однос и права од земјоделска дејност.

 

Ова е една од циклусот обуки предвидени во  периодот кој следи, во рамки на  проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“ имплементиран од Фондација Отворено општество – Македонија, ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Станица П.Е.Т. од Прилеп, а финансиран од Европската Унија.