Повик за консултант/ка за подготовка на Извештај за најзначајните проектни постигнувања и најчестите прекршувања на човековите права идентификувани во рамки на проектот Пристап до правда за најмаргинализираните

289

Повикот може да се преземе ТУКА