Моја дунда – моја фирма Манифест

1,431

„Моја дунда – моја фирма. Моето тело е моја работа. Можам да го негувам, казнувам, покажувам, наговестувам. Можам да го тргнам од видикот, од очиглед на повеќето, можам да го украсам, нагласам до екстравагантност, до апсурд, до виц……Може да биде сѐ што сака, може да биде која сака, кога сака и кој сака кога му се сака. Може да биде и тој и таа одеднаш и наизменично.“Прочитајте го манифестот МОЈА ДУНДА – МОЈА ФИРМА на следниот линк https://bit.ly/3xaVq6u

***Овој манифест е реализиран во рамките на Проектот: „Пристап до правда за најмаргинализираните“, кој го спроведуваат Фондација Отворено општество – Македонија , ХОПС – Опции за здрав живот Скопје и Здружение за правна едукација и транспарентност – Станица ПЕТ, финансиран од Европската Унија.Содржините на публикацијатат се единствена одговорност на авторот и на ниту еден начин не ги изразува гледиштата на Европската Унија.